Het bestuur van het LHP wil in deze ook graag verwijzen naar de eerder vermelde brochure/boekje van de Woonbond "Een huurdersorganisatie oprichten, hoe doe je dat?". 

In deze brochure in Bijlage 4 ook een voorbeeld-reglement voor een huurderscommissie opgenomen. 

Ook worden in bijlage 1, de verschillen goed uitgelegd tussen een vereniging en een stichting. Het bestuur van het LHP adviseert u echter te kiezen voor het oprichten van een huurderscommissie. 

Een voorbeeld van een reglement Huurderscommissies kunt u via onderstaand link downloaden.

Reglement Huurderscommissies 2021