Werkplan, begroting, vise en missie LHP

Jaarlijks stellen wij ons werkplan op. In het werkplan staan de doelstellingen van het Landelijk Huurders Platform voor het komende jaar. 
Dit plan wordt afgestemd op lopende en komende zaken op huurgebied. Het komt ook voor dat wij in de loop van het jaar het plan moeten bijstellen op de situatie die zich op dat moment voordoet. Bij het opstellen houden wij rekening met de wet en regelgeving, het beleid van Woonzorg Nederland, plannen vanuit de overheid en klachten die wij van u vanuit het land ontvangen. Daarnaast wordt in het plan meegenomen hoe wij u het beste kunnen informeren over zaken welke voor u relevant zijn.

Het bestuur heeft er voor gekozen om met een andere vorm van een werkplan te gaan werken voor 2021, we horen graag uw commentaar. 

Werkplan 2021

Het Bestuur van het LHP heeft de visie en missie vastgelegd in onderstaand document.

LHP in samenhang visie en missie.