Het LHP is onafhankelijke belangenbehartiger voor huurderscommissies en huurders van Woonzorg Nederland. Zij overlegt met de Raad van Bestuur en medewerkers van Woonzorg Nederland en adviseert gevraagd en ongevraagd over beleid en uitvoering ervan.

Doordat binnenkort helaas, door uiteenlopende redenen, weer mutaties in het bestuur onstaan is het bestuur weer op zoek naar nieuwe kandidaat-bestuursleden. Klik hier voor uitgebreide informatie.

Mogelijk heeft u ook wel belangstelling vanuit een volkshuisvestelijke betrokkenheid en de wil om zich in te zetten voor mensen die huren bij WZN voor een van de vak- of werkgroepen, te weten:

  • Vakgroep betaalbaar wonen
  • Vakgroep bestuursondersteuning
  • Vakgroep vastgoed en duurzaam wonen
  • Vakgroep leefbare woonomgeving
  • Vakgroep prestatieafspraken
  • Werkgroep communicatie
  • Werkgroep public relations

U kunt uw interesse kenbaar maken via het onderstaande aanmeldingsformulier. De geselecteerde kandidaten krijgen de gelegenheid om eerst mee te lopen.