Samenwerkingsovereenkomst op grond van Wet op het overleg huurders verhuurders tussen Woonzorg en het Landelijk Huurders Platform

Op grond van de Wet op het overleg huurders verhuurders hebben Woonzorg Nederland en het Landelijk Huurders Platform een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Daarin is onder andere vastgelegd:

  • Afspraken die zijn gemaakt met het LHP over het informatie -, advies- en instemmingsrecht om de invloed van huurders op het beleid van Woonzorg te waarborgen.
  • Dat Woonzorg de huurders wil betrekken bij onderwerpen die voor hen van belang zijn om zo slagvaardig in te kunnen spelen op de wensen van de huurders.
  • Dat betrokkenheid van de huurders bevorderlijk is voor de goede dienstverlening aan de huurders van Woonzorg en het effectief beheer van de woningen.
  • Dat Woonzorg en het LHP het belangrijk vinden dat het LHP de vertegenwoordiging voor de huurders uitoefent vanuit een onafhankelijke en zelfstandige positie.

Wilt u meer informatie? De volledige samenwerkingsovereenkomst tussen Woonzorg Nederland en LHP kunt u hier lezen:

Samenwerkingsovereenkomst 2021