Samenstelling bestuur

Het bestuur van het Landelijk Huurders Platform bestaat uit de volgende personen:

  • De heer Rob Roza, voorzitter
  • Mevrouw Emma van Vliet, secretaris
  • De heer Cees Bol, vicevoorzitter en penningmeester
  • De heer Laurens de Reus, bestuurslid
  • De heer Ernst Leupen, bestuurslid
  • De heer Tom Stam, bestuurslidlid

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Op de pagina vacatures vindt U de link, hoe u kunt reageren en u zich kandidaat kunt stellen voor een functie als bestuurslid van het LHP.