Samenstelling bestuur

Het bestuur van het Landelijk Huurders Platform bestaat uit de volgende personen:

  • De heer Rob Roza, voorzitter
  • Mevrouw Emma van Vliet, secretaris
  • De heer Cees Bol, vicevoorzitter en penningmeester
  • De heer Laurens de Reus, bestuurslid
  • De heer Ernst Leupen, bestuurslid
  • De heer Tom Stam, bestuurslidlid
  • De heer Tijs Smeets, kandidaat bestuurslid
  • De heer Paul Kansen, kandidaat bestuurslid
  • De heer Jens Larsen, kandidaat bestuurslid
  • De Ad van Rooij, kandidaat bestuurslid