Organisaties

Woonzorg https://www.woonzorg.nl/
Anbo https://www.anbo.nl/
Huurcommissie https://www.huurcommissie.nl/
Woonbond https://www.woonbond.nl/
Rijksoverheid - BZK https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
Aedes https://www.aedes.nl/

 

Recent in het nieuws

Meer mensen recht op huurtoeslag (artikel van de woonbond):

https://www.woonbond.nl/nieuws/meer-mensen-recht-huurtoeslag-0?mc_cid=8fcdcb4c0a&mc_eid=a0ef6cfd8c

 

Ander nieuws

Mensenrechten van mensen met een beperking:

https://www.mensenrechten.nl/nl/subpage/zelfstandig-wonen-met-een-beperking

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap:

https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2

Positie mensen met een beperking verbeteren: VN-verdrag Handicap:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap