Vergaderschema

Elke maand vergadert het bestuur van het Landelijk Huurders Platform.

Welke onderwerpen worden er besproken tijdens een maandelijks overleg van het LHP?

  • Het beleid van het LHP en Woonzorg Nederland
  • Onderwerpen van het werkplan
  • De ondernomen acties van het LHP ten aanzien van het beleid van Woonzorg Nederland
  • Inventarisatie van ingekomen dringende meldingen en klachten.
  • Informatievoorziening richting de huurderscommissies
  • Actuele wet- en regelgeving ten aanzien van het huurbeleid en de Wet op het overleg huurders verhuurders.

 

Vergaderdata 2021

Het volledige overzicht van de bijeenkomsten in 2021 vind u hieronder.

  VERGADERSCHEMA 2021    
dinsdag 5 oktober 2021 Bestuursvergadering 14:00 - 16:00 uur Teams
woensdag 6 oktober Bestuursvergadering WZN 12.00 - 14.00 uur Teams
woensdag 13 oktober Bestuursvergadering 11.00 - 15.00 uur Zwolle
woensdag 3 november Bestuursvergadering 11.00 - 15.00 uur Zwolle
donderdag 4 november Kennissessie  11.00 - 12.00 uur Teams
woensdag 24 november Bestuursvergadering WZN/RvC 13.00 - 15.00 uur Amstelveen
dinsdag 7 december Kennissessie  13.00 - 14.00 uur Teams
woensdag 15 december Bestuursvergadering 11.00 - 16.00 uur Zwolle
       

 

Eenmaal per twee maanden vindt er een vergadering plaats tussen het bestuur van het Landelijk Huurders Platform en de Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland. Tijdens deze vergadering wordt het beleid van Woonzorg Nederland besproken.

Eén  maal per jaar is er een Algemene Vergadering. Dit jaar werd deze gehouden op 16 september 2021 in de Heerlickheijd te Ermelo.

Komend jaar zal deze vergadering worden gehouden op 25 mei 2022. Hierover zult u te zijner tijd nader worden geinformeerd.

De onderwerpen die tijdens de Algemene Vergadering behandeld worden blijven nagenoeg ongewijzigd. Het tweede gedeelte van de vergadering wordt afgestemd aan de hand van actuele ontwikkelingen.