Notulen en stukken voor de algemene vergadering

In het kader van de privacy worden de verslagen van de bestuursvergaderingen niet op de website geplaatst. De bestuursbesluiten worden middels de nieuwsbrief aan de huurderscommissies bekend gemaakt.

 

 

AV LHP 99 van 185

 

 

 

2020

Hieronder treft u de stukken aan van de algemene vergadering van 23 september 2020 in Ermelo:

1. Programma Algemene Vergadering

2. Inhoudsopgave boekje Algmene Vergadering

3. Concept verslag Algemene Vergadering LHP 2019

4. Deelnemerslijst BC's Algemene Vergadering 2019

5. Jaarverslag LHP 2019

Hieronder treft u de link aan naar de getekende kasverklaring van de Kascommissie:

6. Getekende Kasverklaring Kascommissie 2019

Hieronder de door de Kascommissie gecontroleerde Balans en Exploitatie rekening over 2019: 

7. Balans en Exploitatie Rekening 2019 

Hieronder het conceptverslag van de Algemene Vergadering (wordt pas goedgekeurd in de vergadering van 2021):

8. Conceptverslag Algemene Vergadering 

9. Verduurzaming Handreiking vergoedingentabel Versie 1.1

2019

Conceptverslag Algemene Vergadering 29 mei 2019

2018

Verslag Algemene Vergadering 2018