Kascommissie reglement

Klik hier voor het kascommissie reglement.

Wat doet de kascommissie?
De kascommissie onderzoekt  de rekening en financiĆ«le verslagen van het bestuur van het LHP en brengt tijdens de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen.

De kascommissie brengt een schriftelijk verslag uit over de bevindingen c.q. het advies van decharge aan het bestuur, het kascommissieverslag. Deit wordt toegevoegd aan de vergaderstukken voor de leden van de algemene vergadering van het LHP.