Het bestuur van het LHP wil in deze ook graag verwijzen naar de eerder vermelde brochure/boekje van de Woonbond "Een huurdersorganisatie oprichten, hoe doe je dat?". 

In deze brochure in Bijlage 4 ook een voorbeeld-reglement voor een huurderscommissie opgenomen. 

Ook worden in bijlage 1, de verschillen goed uitgelegd tussen een vereniging en een stichting. Het bestuur van het LHP adviseert u echter te kiezen voor het oprichten van een huurderscommissie. 

 

Het bestuur van het LHP heeft in 2021 onderstaand document op deze site geplaatst. 

"Een huurdersorganisatie oprichten, hoe doe je dat?"

Een voorbeeld van een reglement Huurderscommissies kunt u via onderstaand link downloaden.

Reglement Huurderscommissies 2021